Krijg toegang tot erfenisgeld

Na de dood van een dierbare krijgen erfgenamen te maken met een reeks juridische procedures, zoals toegang krijgen tot geld uit een erfenis.

Wanneer een persoon overlijdt, blokkeert de bank onmiddellijk zijn rekeningen, waardoor toegang tot geërfde fondsen onmogelijk wordt. Om deze rekeningen te deblokkeren, moeten de erfgenamen een specifieke procedure volgen en een reeks essentiële documenten voorleggen aan de bankentiteit.

De benodigde documenten zijn:

-Overlijdensakte: Verifieert het overlijden.
-Verklaring van laatste wilsbeschikking: Geeft aan of er een testament is.
Testament: Als dit bestaat, wordt hierin de verdeling van de erfenis vastgelegd.
-Verklaring van erfgenamen: Als er geen testament is, wordt bepaald wie de wettelijke erfgenamen zijn.
-Belastingvereffening: Toont aan dat de successierechten zijn betaald.
-Erfenis aanvaarden: Document waarin de erfgenamen de erfenis aanvaarden.
-DNA van de erfgenamen: Officiële identificatie.

De bankentiteit beoordeelt deze documenten binnen een periode van 15 dagen tot een maand. Zodra de documentatie is gevalideerd, worden de rekeningen en andere financiële activa van de overledene geliquideerd en geannuleerd. Uiteindelijk verdeelt de bank het geld onder de erfgenamen.

Llamar
Dirección