HET SPAANSE PLANNINGSPROCES

Sinds 1997 vallen de stedenbouwkundige activiteiten in Spanje onder de verantwoordelijkheid van de Spaanse regionale regeringen, de zogenaamde “Autonome Gemeenschappen” (AC). Er zijn 17 AC in Spanje. Elk van hen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en goedkeuring van de wetten met betrekking tot landgebruik. Binnen elk AC wordt stedenbouw op lokaal niveau ontwikkeld door de gemeenteraden, hoewel het moet worden goedgekeurd door de regering van het AC om van kracht te worden. Daarom is het stedelijke planningsproces hiërarchisch, met verschillende plannen op regionale en lokale schaal. Er zijn geen stadsontwikkelingsplannen op regionale schaal; dit betekent dat de gemeenteraden verantwoordelijk zijn voor stadsplanning.

Hier kan de term “een variatie op een thema” worden gebruikt. Als je een nieuwe woning wilt verbouwen of uitbreiden, of zelfs een nieuwe woning wilt bouwen, moet je de stedenbouwkundige afdeling van je plaatselijke gemeentehuis raadplegen over de voorschriften.

Het gebeurt maar al te vaak dat een klant een stuk grond koopt en een huis wil bouwen dat lijkt op de huizen in de buurt, om er vervolgens achter te komen dat hij dat niet kan omdat de naburige huizen allemaal illegaal gebouwd zijn… Veel mensen houden zich niet aan de planningswetten en daardoor kunnen kopers onschuldige slachtoffers worden. Poveda Vicedo kan helpen bij het onderzoeken van de lokale wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en kan dienovereenkomstig advies geven om een kostbare vergissing te voorkomen.