Contactbeleid

PRIVACYBELEID EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

In overeenstemming met het huidige Reglamento (UE) 2016/679 informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, bedoeld zijn om u, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, commerciële informatie te verschaffen over onze producten en diensten.

Dicho tratamiento de sus datos estará amparado en su propio consentimiento. Al pulsar el botón “ENVIAR”, el Usuario consiente el tratamiento arriba descrito.

Evenzo informeren wij u dat, behoudens wettelijke verplichtingen of uitdrukkelijke toestemming van uw kant, wij uw gegevens niet doorgeven aan derden.

Wij informeren de gebruiker dat hij op elk moment gebruik kan maken van zijn recht op toegang tot, rectificatie van of aanvulling op gegevens, evenals van andere rechten die in dit document worden erkend en die zijn geregeld in het (UE) 2016/679-reglement, door een correo electrónico met een kopie van zijn NIF te sturen naar de volgende elektronische adres: info@povedavicedo.com Información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.povedavicedo.com

Hier kunt u de rest van het privacybeleid lezen.

Llamar
Dirección